Priprema za razdvajanje od partnera zlostavljača

Prekid veze može biti izuzetno težak. Trenutak odlaska može biti najopasniji, ako je partner ranije imao kontrolišuće, nasilno ili posesivno ponašanje. Preporučujemo da se dobro pripremite.

Potvrđeno od strane Women for Women France na dan 23.02.2024.

Put do napuštanja partnera koji kontroliše ili zlostavlja nikada nije lak.

Pripremite se koliko možete jer preporučujemo da osigurate svoju bezbednost i najbolje moguće aranžmane za starateljstvo nad decom.

Ako se ne osećate bezbedno, ne čekajte da odete sa svojom decom. Bezbednost je glavni prioritet.

Ako živite sa partnerom koji zlostavlja, možete tražiti od sudije da izbaci vašeg partnera putem naloga za zaštitu ili „ordonnance de protection“. O ovoj meri sudija može da odluči u roku od nedelju dana.

Pre nego što odete

Ako je moguće, možete nekome kome verujete dati do znanja da se spremate da napustite svog partnera i zamolite ga za pomoć. Važno je da budete sigurni da vašem partneru neće reći o vašem planu.

Trenutak odlaska može biti veoma opasan, stoga se preporučuje da isplanirate i pripremite odlazak.

 • Nikada ne znate kada ćete morati da napustite svoj dom u hitnim slučajevima.

  • Zabeležite sve brojeve za hitne slučajeve, kao i svoju adresu da biste mogli da ih brzo upotrebite kada to bude bilo potrebno.
  • Pripremite listu prihvatljivih izgovora da napustite svoj dom sa decom i kućnim ljubimcima, a da ne uznemirite partnera.
  • Razmislite o mestu gde možete da odete ako je potrebno i kako biste tamo stigli.
  • Razmislite o mestu gde možete da ostanete kada se prvi put razdvojite.
  • Spakujte torbu sa odećom za sebe i svoju decu u slučaju da morate hitno da napustite dom. Možete je ostaviti na radnom mestu ili kod nekoga kome verujete.
 • Ako se osećate bezbedno da to uradite, možda bi bilo korisno da sakupite sve svoje administrativne dokumente i sve dokaze o zlostavljanju pre nego što odete.

  • Čuvajte sve važne dokumente na bezbednom mestu, na primer, na radnom mestu ili kod nekoga kome verujete:
   • vaša identifikaciona dokumenta i identifikaciona dokumenta dece: lična karta, pasoš
   • vaša emigraciona dokumenta: „titre de séjour“, „récépissé“, prijava za azil
   • vaša porodična dokumenta ili „livret de famille
   • vašu karticu zdravstvenog osiguranja ili „carte vitale
   • vaš medicinski karton ili „carnet de santé“, kao i kartone vaše dece
   • dokumenta iz „Caisse d’allocations familiales (CAF)
   • vaš imigracioni ugovor i potvrde ili „contrat d’intégration républicaine (CIR)
   • fotografije dokumenata vašeg partnera: poreska obaveštenja, isplatni listići, fotografije izvoda računa, ugovori o radu itd.
   • dokaz o drugim neprijavljenim izvorima prihoda: fotografije gotovine, sveske, kupovine itd.
   • dokaz o imovini i imovini vašeg partnera ili o zajedničkoj imovini: nekretnine, investicije itd.
  • Postepeno prikupljajte dokaze o zlostavljanju, jer čak iako niste spremni da podnesete tužbu za prijavu zlostavljanja ili da zatražite zaštitne mere od sudije u ovom trenutku, možda ćete poželeti da to uradite u budućnosti. Ovaj dokaz će biti od suštinskog značaja za ostvarivanje vaših prava.
  • Kontaktirajte advokata ili organizaciju koja nudi besplatne usluge poznatu kao „association“ koja je specijalizovana za podršku ljudima koji su doživeli zlostavljanje. Oni će vam pomoći da razumete svoja prava i korake koje možete preduzeti.
  • Odaberite administrativnu adresu na kojoj možete bezbedno da primate svoju poštu, poznatu kao „domiciliation“. Na primer, možete da zatražite da „association“ ili vaš advokat dozvole da koristite njihovu adresu.
 • Važno je da se pripremite za svoju finansijsku nezavisnost, posebno ako ste doživeli finansijsko zlostavljanje. Šta možete da uradite:

  • otvorite individualni račun u banci na svoje devojačko ime i koristite novu „domiciliation“ adresu ako nemate svoj individualni bankovni račun ili ako partner kontroliše vaš pristup novcu
  • sakrijte sumu novca kojom ćete moći da pokrijete svoje osnovne potrebe
  • čuvajte svoje dragocenosti i imovinu na bezbednom mestu
  • saznajte da li možete hitno da pristupite novcu

Kada odete

Kada budete spremni da odete, važno je da preduzmete neke korake kako biste vi i vaša deca bili bezbedni:

 • ne ostavljajte decu kod počinioca zlostavljanja
 • deaktivirajte GPS funkciju na vašim telefonima, računarima i/ili tabletima u slučaju da se nadgledaju
 • promenite sve svoje lozinke: za e-poštu, društvene mreže i sve druge naloge i aplikacije koje ste možda delili sa svojim partnerom
 • ako osetite potrebu, promenite telefon čim odete, u slučaju da se nadgleda
 • podnesite prijavu u bilo kojoj policijskoj stanici, npr. u „commissariat de police“ ili „brigade de gendarmerie“, da biste prijavili zlostavljanje vlastima
 • uz pomoć advokata, zatražite na porodičnom sudu ili „Juge aux affaires familiales (JAF)zaštitne mere, kao što je nalog za zaštitu ili „ordonnance de protection“, koji može dozvoliti da se vaš bivši partner ukloni iz vašeg doma i/ili da mu se zabrani prilazak.
 • Čak i ako ste zatražili od sudije da ukloni vašeg bivšeg partnera iz vašeg doma, moglo bi proći i do nedelju dana dok se to dogodi.

  Možete zamoliti policiju da vam pomogne u pronalaženju hitnog smeštaja u kojem možete provesti narednih nekoliko dana nakon nasilja u porodici. Takođe možete zamoliti policiju da pođe sa vama u vašu kuću kako biste mogli da uzmete svoje stvari.

  Postoje takođe i druga rešenja za pronalaženje smeštaja u hitnim slučajevima.

 • Važno je da preduzmete određene mere kako biste sprečili drugog roditelja da podnese prijavu protiv vas zbog otmice deteta.

  • Bez odlaganja podnesite prijavu u bilo kojoj policijskoj stanici, npr. u „commissariat de police“ ili „brigade de gendarmerie“.
  • Izričito se preporučuje da angažujete advokata da vam pomogne oko vašeg zahteva za zaštitnim merama, krivičnog postupka i aranžmana o starateljstvu nad decom. Ako su vaši resursi previše ograničeni da biste plaćali njegove usluge, možete da se prijavite za pravnu pomoć ili „aide juridictionnelle“ da biste pokrili troškove.
  • Pošaljite prijavu sudiji porodičnog suda ili „Juge aux affaires familiales“ preko vašeg advokata da biste ustanovili pravila za starateljstvo nad decom, poznata kao „modalités d’exercice de l’autorité parentale“.
  • Što pre kontaktirajte svog „Caisse d’Allocations Familiales (CAF)“ da biste ih obavestili o promeni situacije. Njihove podatke za kontakt možete pronaći u ovom imeniku.

Uobičajene brige

 • Sasvim je normalno da se osećate kao da i dalje volite svog partnera ili bivšeg partnera. Ova osećanja se obično razvijaju tokom vremena, a retko nestaju odjednom. Ali ona će vremenom nestati.

  Nije normalno biti pod kontrolom, dominacijom ili živeti u strahu od partnera. To nije ljubav.

  Sada je to teško videti, ali gledajući unazad, ljudi koji napuste partnera koji pokazuje kontrolišuće i uvredljivo ponašanje kažu da je to bila najbolja odluka koju su ikada doneli.

 • Normalno je da se plašite reakcije partnera kada odete.

  Raskid može intenzivirati zlostavljanje jer označava gubitak kontrole za nasilnog partnera. Stoga je preporučljivo da se dobro pripremite za svoj odlazak kako biste bili bezbedni.

  Ako se ne osećate bezbedno, ne čekajte da odete sa svojom decom. Bezbednost je glavni prioritet.

 • Ovaj strah je sasvim normalan, posebno ako ste doživeli finansijsku zloupotrebu i finansijski ste zavisni od partnera. Ali postoji rešenje u Francuskoj.

  Možete da:

  Možete da pogledate naš odeljak Novac, smeštaj, nezavisnost da biste istražili sve opcije koje su vam dostupne.

 • Čak i ako nije lako, mnoge studije pokazuju da je u kontekstu porodičnog zlostavljanja odvajanje dugoročno najbolje rešenje za decu.

  Zlostavljanje u porodici može imati značajan i dugoročan uticaj na decu.

 • U Francuskoj je veoma retko da roditelj bude lišen svojih prava i dužnosti prema svojoj deci ili svog „autorité parentale“. U slučaju veoma teškog zlostavljanja, izvršiocu bi moglo da se oduzme „autorité parentale“, te biste stoga imali isključiva roditeljska prava ili „autorité parentale exclusive“.

  Mesto stanovanja dece može biti ili „habituelle“ ako veći deo vremena žive sa jednim roditeljem ili „alternée“ ako sa oba roditelja žive podjednako.

  Možete posetiti našu stranicu starateljstvo nad decom da saznate kako sve ovo funkcioniše.

 • Možete preduzeti mere da biste ga sprečili da odvede vašu decu u inostranstvo.

  Postoje rešenja u slučaju međunarodne otmice od strane roditelja

 • Uobičajeno je da brinete o tome šta će drugi misliti i da se osećate postiđeno ili čak posramljeno. Ali ono što vam se dogodilo nije vaša krivica i ne odražava ko ste vi kao osoba.

  Poslednjih godina došlo je do porasta svesti o porodičnom zlostavljanju u našim društvima. Ljudi sada shvataju da se to može dogoditi svakome.

  Naravno, neki ljudi i dalje mogu govoriti neprikladne stvari, ali vaša bezbednost i bezbednost vaše dece su jedine stvari koje su važne.

 • Ako želite da zadržite svoje kućne ljubimce i ne možete da ih odvedete u smeštaj u kom ćete boraviti, možete da pristupite SPA skloništu za životinje u vašoj blizini i pitate ih o mogućim rešenjima.

  Takođe možete da ih zbrinete dok ne nađete dom:

  • kod nekog kome verujete
  • preko usluge čuvanja kućnih ljubimaca (često se naplaćuje).

  Spakujte torbu da ponesete sa sobom na dan kada krenete:

  • hranu za vašeg ljubimca
  • bilo koji lek koji uzimaju
  • dokumenti koji se tiču vašeg ljubimca: bilo koji dokument koji dokazuje da ste vlasnik, uključujući nedavnu fotografiju.

Pronađite podršku

U Francuskoj postoji dosta servisa koji vas mogu podržati, dati vam savet i pomoći u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • Ovaj servis za telefonsko savetovanje namenjen je ljudima koji se suočavaju sa svim vrstama nasilja i onima koji im pružaju podršku.

  • Ovaj servis je besplatan.
  • Putem telefona, obučeni savetnik će vas saslušati i podržati. Zatim može da vas preusmeri ka relevantnim servisima u vašoj blizini.
  • Dostupni jezici: Francuski. Nekada će biti dostupni sledeći jezici: Engleski, arapski, španski, turski, mandarinski, kineski, kurdski, azerbejdžanski, poljski, hebrejski, farsi, soninke, kreolski, kinjaruanda, kirundi i svahili. Nažalost, trenutno su ovi jezici dostupni u neredovnim i nezakazanim vremenima.
  • Kontakt: pozovite 3919, dostupno 24/7. Poziv se neće prikazati na vašem telefonskom računu.
  • Za osobe koje su gluve, imaju oslabljeni sluh, ljude sa afazijom ili koji imaju problema sa jezikom, mogu da pristupe uslugama koje su im potrebne klikom na ikonu telefona u donjem desnom uglu veb-lokacije www.solidaritefemmes.org.
 • Uloga policije je da osigura bezbednost za sve ljude, bez obzira na njihovu situaciju, čak i za ljude koji nemaju boravišna prava u Francuskoj. Policajac će biti dostupan da vam pruži savet i ponudi pomoć 24 sata dnevno, 7 dana nedeljno. Možete da kontaktirate policiju na četiri glavna načina:

  • Preko telefona: pozovite 17, broj za besplatne pozive. Dostupni jezici: sa prevodom na sve jezike.
  • Putem tekstualne poruke: pošaljite SMS na 114 na francuskom jeziku, navodeći svoju tačnu adresu.
  • Preko interneta: usluga za ćaskanje. Ova usluga je dostupna na mnogim jezicima.
  • Idite do policijske stanice, npr. bilo da se radi o „commissariat de police“ ili „brigade de gendarmerie“. Možete da pronađete vama najbližu policijsku stanicu na ovoj veb-lokaciji. Ako ne govorite francuski jezik, biće potrebno da vam pronađu prevodioca, a to može da potraje.
 • Associations“ su organizacije koje nude određeni opseg usluga.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Ponuđene usluge često se razlikuju međusobno od jedne do druge „association“. Mogu da vam obezbede savet, a nekada mogu da vam pomognu u vezi sa procedurama i papirologijom.
  • Dostupni jezici: uglavnom francuski.
  • Listu „associations“ specijalizovanih za pomoć žrtvama nasilja u vašoj blizini ćete pronaći u ovom imeniku izborom svog francuskog departmana.

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Možda će vas zanimati

Prikupljanje dokaza o zlostavljanju

Čak iako još uvek niste spremni da prijavite zlostavljanje, važno je da prikupite dokaze. To vam…

Tražite od sudije da spreči bivšeg partnera da vam se približi

Ako mislite da ste vi i/ili vaša deca u opasnosti da će se nasilje nastaviti, možete zatražiti…

Prijavljivanje nasilja u porodici francuskom pravosudnom sistemu

Svako ko je doživeo porodično zlostavljanje u Francuskoj može podneti žalbu da prijavi…

Za intervenciju policije:

Idite na vrh